Montaż igłofiltrów

Wysoki poziom wód gruntowych

Poziom wód gruntowych ma duże znaczenie dla odpowiedniego przygotowania terenu do prowadzenia inwestycji liniowej, kubaturowej lub wykonania rozmaitych prac inżynieryjnych. Podczas prac ziemnych związanych np. z robotami fundamentowymi, budową sieci sanitarnych konieczne jest, aby wykop był suchy. To samo dotyczy późniejszego zasypania wykopu. Poziom wód gruntowych musi być poniżej dna wykopu, tak aby móc odpowiednio zagęścić podłoże i tym samym uzyskać wymaganą nośność.

Najlepszym sposobem na tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych jest wykorzystanie igłofiltrów.


Elementy instalacji igłofiltrowej

Cała instalacja składa się z kilku elementów. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim igłofiltry, czyli długie przewody rurowe zakończone filtrem odpowiedzialnym za pobieranie wody z gleby. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są ze stalowym kolektorem ssącym. W zależności od bieżącego zapotrzebowania kolektory łączy się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki czy łączniki. Ciąg kolektorów podłączany jest do agregatu pompowego za pomocą węża ssącego. Dzięki pompie w instalacji wytwarzane jest podciśnienie umożliwiające odprowadzenie wód gruntowych wężami zrzutowymi w wyznaczone miejsce (zwykle poza teren realizowanych prac).


Dobór instalacji igłofiltrowej

Odwadnianiem wykopów zajmujemy się od wielu lat, dzięki czemu posiadamy doświadczenie w tym temacie. Dobór odpowiednich igłofiltrów i pomp o określonej mocy jest bardzo ważny, ponieważ warunkuje wydajność całego systemu, wpływając tym samym na skuteczne odwodnienie gruntu. Dlatego do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i staramy się dobrać odpowiednią metodę oraz zastosować odpowiedni osprzęt tak aby każdy odczuł wymierne korzyści finansowe.


Najczęściej stosuje się igłofiltry o średnicy fi 32, zaś igłofiltry o większej średnicy fi50 przeznaczone są do intensywnego odwadniania np. tam gdzie jest duży napływ wody. Igłofiltry fi 50 mają dużo większa przepustowość niż igłofiltry fi 32, a co za tym idzie można je stosować w większych odstępach. W zależności od ilości igłofiltrów dobiera się pompę o odpowiedniej wydajności. W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych (glin) igłofiltry wpłukuje się w obsypce żwirowej.


Sprawdź naszą ofertę wynajmu pomp tłokowych do odwodnień!

Montaż igłofiltrów

Igłofiltry instaluje się w rozstawie co ok. 1 -2 m blisko krawędzi wykopu. Metoda wprowadzania igłofiltra w ziemię zwana jest wpłukiwaniem. Polega ona na umieszczeniu specjalnej rury dokładnie w miejscu, w którym ma zostać posadowiony igłofiltr. Następnie przy użyciu wody pod dużym ciśnieniem wpłukuje się igłofiltr w odpowiednie miejsce, a wspomniana rura zostaje usunięta.

Nasza firma oferuje wpłukanie igłofiltrów za pomocą specjalistycznego masztu wiertniczego, który umożliwia prace w najcięższych warunkach gruntowych do 8 metrów od poziomu gruntu. Przewarstwienia gliny, kamieni czy gruzu nie stanowią dla nas problemu i sprostamy każdemu wyzwaniu.