Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

Firma SANTINEX ROBERT SIEKIERSKI zajmuje się budową:

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  • sieci kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej)
  • sieci kanalizacji deszczowej
  • przepompowni ścieków i separatorów
  • sieci wodociągowych
  • przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • drenażu terenu

W ofercie naszej firmy istnieje możliwość wykonania sieci i przyłączy metodą bezwykopową tak zwanym przeciskiem bez konieczności rozbiórki nawierzchni i generowania dodatkowych kosztów.


Wykonując sieci wod-kan, czy jakiekolwiek roboty ziemne w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy najpierw obniżyć ich poziom. Wykopy najczęściej odwadnia się za pomocą igłofiltrów.

Nasza firma oferuje Państwu wynajem pomp do igłofiltrów jak i usługę montażu instalacji igłofiltrowych.

Siedziba naszej firmy znajduje się w Sochaczewie, ale montaż sieci i przyłączy wykonujemy na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i nie tylko.

Chcąc otrzymać naszą ofertę prosimy o przesłanie zapytania wraz z projektem.