Brukarstwo, stabilizacja gruntu, roboty drogowe

Oferujemy usługi w zakresie:

  • mechanicznej stabilizacji gruntu
  • mechanicznego układania kostki
  • budowy i remontów dróg z mas mineralno-bitumicznych i destruktu asfaltowego
  • budowy i remontów dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej

Należy pamiętać, że od prawidłowo wykonanej podbudowy oraz jakości wykonanych prac brukarskich zależy stabilność i trwałość całej nawierzchni, dlatego warto powierzyć to zadanie doświadczonej firmie. Posiadamy odpowiednie maszyny oraz sprzęt budowlany, aby praca przebiegła szybko i rzetelnie.